Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Αντιπροέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμου Καθηγητή Θάνου Βερέμη, με θέμα: «Νικόλαος Αθανασίου Πετσάλης-Διομήδης (1943-2013)». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής στις 2 Ιουνίου 2013.