Η πανδημία του COVID-19 που ενέσκηψε σε παγκόσμιο επίπεδο, γράφει ο Παναγιώτης Τσάκωνας, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας και Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, επέφερε δραματικές αλλαγές όχι μόνο σε θέματα υγείας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας καθώς και κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης δοκιμάζοντας τα όρια των δύο μεταπολεμικά κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων στις διεθνείς σχέσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ