Στο τέταρτο επεισόδιο του Athens Brussels Review, ο Γιώργος Παγουλάτος (ΕΛΙΑΜΕΠ), η Μαρία Δεμερτζή (Bruegel), ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος (διαΝΕΟσις) και ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγεωργίου συζητούν για την τρέχουσα ατζέντα: τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης Biden, την προοπτική ψηφιακού νομίσματος από την ΕΚΤ και την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας στο πλαίσιο του Green Deal της ΕΕ.