Στο τρίτο επεισόδιο του Athens Brussels Review, ο Γιώργος Παγουλάτος (ΕΛΙΑΜΕΠ), η Μαρία Δεμερτζή (Bruegel), ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος (ΔιαΝΕΟσις) και ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγεωργίου συζητούν την τρέχουσα ευρωπαϊκή ατζέντα: Η διακοσαετία της ελληνικής επανάστασης και τα 40 χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ, η ανάκαμψη μετά την πανδημία σε σχήμα Κ και ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής, οι αλλαγές της κοινής γνώμης κατά την πανδημία και το χάσμα των φύλων στον οικονομικό γραμματισμό.