Στο τρίτο επεισόδιο του Athens Brussels Review, ο Γιώργος Παγουλάτος, η Μαρία Δεμερτζή (Bruegel), ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος (Διανέοσις) και ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγεωργίου συζητούν για την τρέχουσα ευρωπαϊκή ατζέντα: Τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τα 40 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ, την οικονομική ανάκαμψη και τον ρόλο της οικονομικής πολιτικής μετά την Πανδημία, τις μεταστροφές της κοινής γνώμης κατά την διάρκεια της πανδημίας και το έμφυλο χάσμα στον οικονομικό γραμματισμό.