Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης με αφορμή τη Μέρα της Ευρώπης και την ολοκλήρωση της Διάσκεψης για την Ευρώπη, γράφει για την ανάγκη εμβάθυνσής της Ένωσης με επιδίωξη την ομοσπονδία και τη διεύρυνση ξεκινώντας με τη μερική ένταξη των υποψήφιων κρατών.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.