Οι Πρέσβεις των χωρών GRULAC (Group of Latin American and Caribbean Countries) στην Ελλάδα είχαν την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου συνάντηση με τον καθηγητή Γιώργο Παγουλάτο, Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Απόλαυσαν μια γόνιμη συνομιλία που αναλύει τη διεθνή και διμερή δυναμική ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.