“Συμπληρώνονται φέτος σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα (1981) και είκοσι από την προσχώρηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ, 2001). Το δεύτερο επίτευγμα ολοκλήρωσε το πρώτο.” Γράφει ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης σε άρθρο του για “Τα Νέα”, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.