Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει στο Δημόσια Πορτογαλική Τηλεόραση RTP για τα 40 χρόνια της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την στήριξη της Ένωσης στα κράτη – μέλη της, αλλά και τις ελλείψεις της ως προς τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση εδώ, μετά το 10ο λεπτό.