Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει στη Δημόσια Πορτογαλική Τηλεόραση RTP για τα 40 χρόνια της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τη στήριξη της Ένωσης στα κράτη-μέλη της, αλλά και τις ελλείψεις της ως προς τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση εδώ, μετά το 10ο λεπτό.