Ο Μιχάλης Μυριάνθης αναλύει το διαφορετικό τρόπο αντίδρασης της ΕΕ σε δύο μεγάλες κρίσεις, την πανδημία και την ενεργειακή σε συνάρτηση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ