Ενίσχυση κυρίως μικρών και μεσαίων παραγωγών για την είσοδο τεχνικών έξυπνης γεωργίας

Σύνδεση των επιδοτήσεων με την ηλικία του αγρότη, δηλαδή όσο νεότερος ο παραγωγός, τόσο μεγαλύτερες οι ενισχύσεις επιδότηση της υιοθέτησης τεχνικών “έξυπνης γεωργίας” από παραγωγούς με έμφαση στις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, ενίσχυση των Μηχανισμών Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων στον Αγροτικό Τομέα, για προστασία των αγροτών και όταν παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές.

Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις για τον αγροτικό τομέα και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που περιλαμβάνονται σε μελέτη της διαΝΕΟσις, η οποία πραγματοποιήθηκε με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με τίτλο “30+1 πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την Ελλάδα“,
η μελέτη καλύπτει συγκεκριμένα πεδία πολιτικής, όπως η οικονομία, η κοινωνική πολιτική, η άμυνα, η μετανάστευση, η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, η φορολογία, η ενέργεια, η αγροτική πολιτική και η εκπαίδευση και κατάρτιση, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα “Καθημερινή”.

“Για μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι απαραίτητη η στήριξη στον αγροτικό τομέα. Η στήριξη αυτή, όμως, με την τρέχουσα κυρίαρχη μορφή των άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων βρίσκεται υπό μια διαρκή πίεση αναθεώρησης Η ελληνική πλευρά οφείλει να είναι προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και να μεταβεί από το υπάρχον σύστημα – με τις όποιες στρεβλώσεις του – σε νέα σχήματα υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής”, επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη μελέτη.

Η κεντρική ιδέα είναι ότι στα επόμενα επτά χρόνια η ΚΑΠ θα αλλάξει ριζικά μορφή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι με ένα εθνικό εναλλακτικό πλαίσιο, δηλώνει στο “Α” από τη συγγραφική ομάδα ο αναπληρωτής  καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Μπλαβούκος (τη συγγραφική ομάδα αποτελούν ως συντονιστής ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΕΛΙΑΜΕΠ Γιώργος Παγουλάτος, ο γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Θάνος Ντόκος, ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγεωργίου και η πολιτική επιστήμονας Δήμητρα Τσίγκου).

Περισσότεροι πόροι για νέους αγρότες μικρούς παραγωγούς και περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Στη μελέτη περιλαμβάνονται τρεις προτάσεις “από τις πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες για τον αγροτικό τομέα”, όπως σημειώνει ο κ. Σ. Μπλαβούκος. Η πρώτη πρόταση αφορά την πιο εκτεταμένη χρήση των στοχευμένων εργαλείων εισοδηματικής ενίσχυσης (για νέους αγρότες, μικρές ιδιοκτησίες, περιοχές με εδαφικές ιδιαιτερότητες), αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί στις διαπραγματεύσεις η αύξηση των σχετικών ορίων κονδυλίων που μπορούν να διατεθούν στις δράσεις αυτές…

Διαβάστε όλο το άρθρο της “Καθημερινής” εδώ.