“Στη μακρότερη διάρκεια, ψηφιοποίηση, ρομποτοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ήδη το πεδίο σε πλήθος κλάδων. Δεν είναι μόνο οι βιομηχανικοί εργάτες ή οι επαγγελματίες οδηγοί, που υποκαθίστανται από έξυπνες μηχανές. Η αντικατάσταση θα επεκτείνεται σε κλάδους υψηλών προσόντων: δικηγόροι, αναλυτές, γιατροί, δημοσιογράφοι…
Στα προηγούμενα κύματα εκβιομηχάνισης, η δημιουργική καταστροφή της τεχνολογικής προόδου καταργούσε επαγγέλματα δημιουργώντας νέα. Δεν είναι βέβαιο ότι στο ερχόμενο κύμα η ταχύτητα της δημιουργίας θα συναγωνίζεται εκείνη της καταστροφής. Ορισμένοι αναζητούν ήδη καλύτερο δίχτυ ασφάλειας.”

Γράφει ο Γιώργος Παγουλάτος στην Καθημερινή.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.