“Είναι προφανές ότι η διαχείριση της μεταβατικής περιόδου από την πανδημία στην επόμενη ημέρα θα είναι κρίσιμη για την οικονομία. Εάν είναι επιτυχημένη μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, ακόμη και να πυροδοτήσει μια νέα φάση ισχυρής και βιώσιμης ανάκαμψης, εκμεταλλευόμενη τα νέα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν είναι επιτυχημένη, η σημαντική διαφοροποίηση λειτουργικών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων μεταξύ εταιρειών, ενδέχεται να μεγεθύνει περαιτέρω τις οικονομικές ανισορροπίες και ανισότητες τόσο μέσα στις οικονομίες, όσο και μεταξύ τους, με αρνητικές συνέπειες που θα εκτείνονται και στο πολιτικό πεδίο.”

Γράφει ο Δημήτηρης Χ. Κατσίκας σε άρθρο του στο capital.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ