Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος γράφει για τα κενά που εντοπίζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ των διάφορων βαθμίδων, τα ζητήματα που εγείρονται για όσα άτομα φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.