Ο Γιώργος Μανάλης αναλύει τις δύο καίριες τομές του νέου τρόπου φορολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.