Το ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κολλέγιο της Ευρώπης και τους Έλληνες υποψήφιους, φιλοξενώντας την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολλέγιο της Ευρώπης. Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ένα ακαδημαϊκό κέντρο που εκπαιδεύει μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για να εργαστούν και να ζήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Έχει πέντε προγράμματα σπουδών που καταλήγουν σε μεταπτυχιακό τίτλο και λειτουργεί σε δύο πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, στη Bruges (Βέλγιο) και στο Natolin (Πολωνία).

Οι τομείς των μονοετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι: European Political and Governance Studies, European Legal Studies, European Economic Studies, EU International Relations and Diplomacy καθώς και το Master of Arts in Transatlantic Affairs , που διδάσκονται στη Bruges. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την Εσωτερική και Εξωτερική Διάσταση της Ε.Ε. διδάσκεται στο Natolin.

Υποβολή αιτήσεων: Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητα: Ένα καλό πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο και η καλή γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 12 Οκτωβρίου 2023.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 16 Ιανουαρίου 2024. Πραγματοποιείται μια πρώτη επιλογή των υποψηφίων και ακολουθεί συνέντευξη στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, τον Απρίλιο/Μάιο από την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων στην Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής συνοδευτικά συμπληρωμένα στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα:

1. Την Αίτηση του Κολλεγίου της Ευρώπης (συμπληρώνεται online).

2. Ένα βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.

3. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο, είτε από το ΥΠΕΞ, είτε από δικηγόρο) – σε περίπτωση που αναμένετε το πτυχίο, παρακαλείσθε να το στείλετε μόλις το λάβετε.

4. Αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη είτε από το ΥΠΕΞ, ή από δικηγόρο).

5. Αντίγραφα των πτυχίων ξένων γλωσσών (δεν χρειάζονται επικύρωση).

6. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.

Δεν χρειάζονται περαιτέρω συνοδευτικά έγγραφα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν απουσιάζουν την αίτησή σας τα συνοδευτικά έγγραφα και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στις σπουδές σας, η αίτηση σας δεν θα συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του Κολλεγίου της Ευρώπης αναγνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). (ΦΕΚ Αρ. Φ. 130, 8 Ιουνίου 2007).

Οι αιτήσεις για το Κολλέγιο της Ευρώπης συμπληρώνονται και κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός υποτροφιών που διατίθενται στους επιτυχόντες με την καλύτερη συνολική απόδοση. Για περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κολλεγίου ή επικοινωνήστε απευθείας με το Κολλέγιο: [email protected]. Πληροφορίες για τα δίδακτρα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κολλέγιο της Ευρώπης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ματίνα Μεϊντάνη, τηλ: +30 210 360 7611 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].