“Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να αποκτήσει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής το πλήρες εύρος της. Που δεν θα αφορά μόνο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά θα είναι κάτι πολύ ευρύτερο: η εδραίωση δηλαδή ενός δεσμού που θα συνδέει τους Ευρωπαίους πολίτες μεταξύ τους, τους Ευρωπαίους πολίτες που θα μοιράζονται τις ίδιες αξίες θα συστρατεύονται για να επιτύχουν κοινούς στόχους και θα απολαμβάνουν τους καρπούς της κοινής προσπάθειας.” Γράφει ο Αλέκος Κρητικός, ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.