Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για τα διδάγματα που μπορούν να αποκομιστούν από την μελέτη των αρχαίων τραγωδιών σήμερα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.