Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για την εναλλαγή θετικών και αρνητικών εξελίξεων στη Γηραιά Ήπειρο, τους λόγους πίσω από αυτές αλλά και οι υπαρξιακοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ίδια την Ένωση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.