“Ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα αφορά στις περίφημες αιρεσιμότητες. Το ζήτημα υπερβαίνει την απλή επιλογή των τομέων όπου θα διοχετευτούν οι πόροι, και δεν αναφέρεται μόνο στην σύνδεση των εθνικών προγραμμάτων με τη διαδικασία του «ευρωπαϊκού εξαμήνου», η οποία έχει ήδη κατοχυρωθεί. Τα λεγόμενα «φειδωλά» κράτη αναμένεται ότι θα επιμείνουν στην ενίσχυση και διεύρυνση της αιρεσιμότητας, ώστε να περιλάβει την «αποδοτικότερη» χρήση των πόρων αυτών», τη «μεταβολή της δομής των κρατών μελών ώστε οι επιχορηγήσεις να πιάσουν τόπο», την «εξασφάλιση ότι οι εσωτερικές πολιτικές των κρατών μελών θα εγγυώνται το μέλλον». Και ίσως το σημαντικότερο: Τον έλεγχο τόσο για την επιλογή των τομέων όσο και την υλοποίηση δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστικά η Επιτροπή, αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών και το Eurogroup. Η παλιά διαίρεση των κρατών μελών όχι απλά σε Βορρά και Νότο, αλλά σε εκείνα που παρακολουθούνται και κρίνονται και σε εκείνα που κρίνουν και επιβάλουν κανόνες και αρχές,” επισημαίνει ο Αχιλλέας Μητσός στο άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ