Ο Dimitar Bechev, Ανώτερος Ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, έγραψε ένα άρθρο γνώμης στο Carnegie Europe, το οποίο εξετάζει τις προοπτικές ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ.

Ο Bechev αναλύει τις προσπάθειες του πρωθυπουργού Milojko Spajić να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και το κράτος δικαίου. Παρά τις αμφιβολίες του παρελθόντος, οι πρόσφατες πολιτικές αλλαγές, όπως η άνοδος του κεντρώου κινήματος “Ευρώπη Τώρα”, προσφέρουν συγκρατημένη αισιοδοξία στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, οι εσωτερικές διαιρέσεις, οι εθνικιστικές επιρροές και οι διαφορετικές προτεραιότητες της ΕΕ θέτουν σημαντικά εμπόδια. Η επιτυχής ένταξη θα σηματοδοτούσε τη προσήλωση του Μαυροβουνίου στις δυτικές αξίες και θα ενίσχυε την αξιοπιστία της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια εν μέσω του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Copyright φωτογραφίας: © Euronews