Ο Γιώργος Μανάλης αξιοποιώντας το παράδειγμα των οικονομικών κυρώσεων προς τη Ρωσία το 2014, διερευνά τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι τωρινές κυρώσεις στη ρωσική και την ευρωπαϊκή οικονομία, τα βήματα  θωράκισης που έχουν κάνει οι δύο πλευρές αλλά και τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει.

Διαβάστε το άρθρο εδώ