Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για την ανάπτυξη μίας νέας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την μετανάστευση, την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων με την ταυτόχρονη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαβάστε το σχόλιο εδώ, στα αγγλικά.