Ο Αλέκος Κρητικός αναλύει γιατί η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων είναι  υπό την παρούσα συγκυρία πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ως συνόλου αλλά δεν μπορεί όμως να καταλήξει σε βιώσιμο αποτέλεσμα αν δεν συμπεριλάβει και την αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.