Ο Μάνος Ματσαγγάνης εξηγεί γιατί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο παραμένει ισχυρό παρά τις συνεχιζόμενες κρίσεις και αναλύει γιατί οι πιο επιτυχημένες και δυναμικές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν το πιο στιβαρό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.