Η Valeria Sinisi Garcia γράφει για τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζει η φιλελεύθερη δημοκρατία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος, τον καταλυτικό ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν οι ανερχόμενοι ηγέτες και την εμπειρία της από την θερινή ακαδημία που συνδιοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με το Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.