Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) έγινε μέλος του Δικτύου EuroMedMig. 

Το Ευρωμεσογειακό Ερευνητικό Δίκτυο για τη Μετανάστευση (EuroMedMig) είναι ένα ανεξάρτητο διεπιστημονικό ερευνητικό δίκτυο για τη μετανάστευση και τη διαφορετικότητα στη Μεσόγειο. Επιδιώκει να είναι μια πλατφόρμα που προωθεί την πολυμερή παραγωγή προώθηση  και την ανταλλαγή γνώσης. Παράλληλα το EuroMedMig επιδιώκει να αποτελέσει φόρουμ και χώρο ανταλλαγής ιδεών και δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορες, διαβάστε το Φυλλάδιο του δικτύου, εδώ