“Η πρόσφατη κρίση απέδειξε για άλλη μία φορά ότι το κόστος της μη επιλύσεως των διαφορών είναι κάθε άλλο παρά αμελητέο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όλα τα μέρη και την περιοχή εν γένει και στερεί σοβαρές ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας.” Γράφει σε άρθρο στα ΝΕΑ, ο Ιωάννης N. Γρηγοριάδης, Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.