Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης αναλύει γιατί το υπό κατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο αποδεικνύει ότι η Τουρκία αδυνατεί να σταθεί με όρους ισοτιμίας απέναντι στη Ρωσία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.