Ο Γαβριήλ Χαρίτος γράφει για το μοντέλο της περιορισμένης ανεξαρτησίας του νησιού Νιούε του Νοτίου Ειρηνικού και γιατί η Τουρκία το αναγνώρισε de jure, με αφορμή τη σύσταση διπλωματικών σχέσεων Ισραήλ-Νιούε την 1η Αυγούστου 2023.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.