Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί τι είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και επισημαίνει πως είναι προοπτικά προς το συμφέρον της Ελλάδας κάθε πρωτοβουλία που εμπλέκει την Τουρκία σε ένα πλαίσιο σχέσης με την Ε.Ε.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.