Ο Γιώργος Τζογόπουλος παραθέτει τα νέα δεδομένα που ισχύουν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για την Ελλάδα και την Τουρκία, εξηγεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου και εμβαθύνει στους βαθύτερους στόχους των δύο.

Διαβάστε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.