Ο Μιχάλης Κρητικός αναλύει τα οφέλη της τηλεϊατρικής και εξηγεί γιατί θα μπορούσε να εμπεδώσει το πολυπόθητο αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας και να καταστήσει την υγεία ένα αγαθό, η πρόσβαση στο οποίο, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υποχρεωτική μετακίνηση ή ουρές αναμονής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ