Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης γράφει για την προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνουν Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία, τους λόγους που αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένους τόνους μεταξύ των κρατών, αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται σε διπλωματικό επίπεδο.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.