“Θα έλεγα ότι η ΕΕ έχει κάνει αυτό που ήταν να κάνει, ενεργοποίησε αυτό το ιστορικής σημασίας πακέτο δημοσιονομικής στήριξης, το οποίο θα πάει ως επί το πλείστον σε επενδύσεις για την επόμενη μέρα, που θα χρηματοδοτήσουν την μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και στην πράσινη οικονομία. Οι εσωτερικές προϋποθέσεις απορρόφησης αυτών των πόρων, η υποβολή έργων, projects, τα οποία θα είναι σωστά επιλεγμένα, θα έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως θα βελτιώσουν το παραγωγικό δυναμικό για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι εκείνο που θα κρίνει, την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος. Δηλαδή το πού θα βρισκόμαστε όχι απλώς το 2021, αλλά το 22, 23 και τα επόμενα χρόνια ως συνέπεια των μεγάλων αυτών επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν με το πακέτο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα της Ευρώπης Νέας Γενιάς. Αυτό είναι συνάρτηση εσωτερικών αποφάσεων των κρατών μελών, πόσο καλά θα οργανωθούν, ποσο καλά θα συντονίσουν τον δημόσιο τομέα με τον ιδιωτικό, πόσο καλά θα κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις για να προστεθούν στις δημόσιες και τις ευρωπαϊκές και το πόσο καλά θα διαχειριστούν βέβαια αυτούς του πόρους που για τα δεδομένα χωρών όπως η Ελλάδα είναι μια τεράστια εισροή πόρων και επενδυτικών ευκαιριών.”

Συνέντευξη του Γιώργου Παγουλάτου στον Αθήνα 9,84 και στις δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Βουδούρη και Αθηνά Κορλίρα.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.