Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, σχετικά με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές που πρέπει να χαράξει η Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις “φιλοξενείται” στην εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του με τίτλο “Ταξιδεύοντας χωρίς πυξίδα και χάρτη” ο κ. Ντόκος: “Στο διεθνές περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας του 21ου αιώνα το ταξίδι άνευ οργάνων πλοήγησης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη υπόθεση για μια χώρα που βρίσκεται σε δύσκολη γειτονιά και βαρύνεται από δουλείες και μακροχρόνιες παθογένειες. Η επιλογή ρεαλιστικών στόχων σε βάθος 10, 20 ή 30 ετών, η ετοιμασία ενός οδικού χάρτη, ο συντονισμός κινήσεων κατά τη διάρκεια της πορείας προς τον στόχο, ο έγκαιρος εντοπισμός παρεκκλίσεων και η ταχεία υλοποίηση προσαρμοστικών κινήσεων απαιτούν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό στρατηγικού σχεδιασμού”.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο, εδώ.