Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος αναλύει την πορεία των μεταρρυθμίσεων της παρούσας κυβέρνησης και υπογραμμίζει την ανάγκη για την έγκαιρη εφαρμογή τους στην κοινωνία.
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.