Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης έδωσε μια σειρά συνεντεύξεων για τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα σε ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων στην Washington Post και τη Die Zeit.