Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις της στο ραδιόφωνο της Ειδικής Συμβούλου του ΕΛΙΑΜΕΠ  Εμμανουέλας  Δούση για την Προσομοίωση οργάνων της Ε.Ε. για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου 2019.