Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τη συνέντευξη του ερευνητικού υποτρόφου «Σταύρος Κωστόπουλος» του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Ιώαννη Αρμακόλα, για τις εκλογές στην Αλβανία. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2013.