Διαβάστε τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Θάνου Βερέμη, στην εφημερίδα ‘XPHMA Plus‘, όπως δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου 2012.