Συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά της ΕΕ και της προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη με την συμμετοχή του καθ. Λ. Τσούκαλη, πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, κατά την διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ στους Δελφούς «New Globalization and Growth Challenges» (1-4 Μάρτιο 2018)