Συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά της ΕΕ και της προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη με την συμμετοχή του καθ. Λ. Τσούκαλη, πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, κατά την διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ στους Δελφούς “New Globalization and Growth Challenges” (1-4 Μάρτιο 2018)