“…για μια βιώσιμη ανάπτυξη, δεν επαρκεί – ούτε επαρκούσε στο παρελθόν – ο εντοπισμός των προσδιοριστικών παραγόντων προηγούμενων οικονομικών μετασχηματισμών. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να προετοιμάζονται για μελλοντικές διαρθρωτικές αλλαγές που ισχνά ανιχνεύονται στις υποκείμενες μέγα-τάσεις (megatrends). Ταυτόχρονα, οφείλουν να αντιλαμβάνονται εγκαίρως και να αντιμετωπίζουν με γρήγορες και προκαθορισμένες διαδικασίες τις εγγενείς τους ανεπάρκειες όσον αφορά στον συντονισμό και την ταχεία προσαρμογή του μείγματος πολιτικής στις μελλοντικές προκλήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η στρατηγική προοπτικής διερεύνησης αποτελεί κλειδί για τον χειρισμό μελλοντικών διαρθρωτικών προκλήσεων σε όλο το φάσμα δημόσιων πολιτικών.”

Γράφουν σε κοινό τους άρθρο για το Capital.gr ο Παναγιώτης Μπάρκας & o Ένος Μπάρκας.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.