Ο Γιάννης Αλεξανδρής αναλύει τις προεδρικές εκλογές στη Σλοβακία, επισημαίνοντας τον ρόλο τους ως δυνητικό αντίβαρο στον πρωθυπουργό Φίτσο και το κόμμα του Smer, που έχει δεχθεί κριτική εντός και εκτός τειχών για την φιλορωσική του στάση. Στο άρθρο σκιαγραφούνται επίσης τα πιθανά εκλογικά σενάρια και τις συνέπειες τους, επισημαίνοντας την ευρωπαϊκή διάσταση των σλοβακικών προεδρικών εκλογών.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.