Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για το ιδιαίτερο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τα επιτεύγματα της, τις υπερβάσεις που έχει κάνει αλλά και τις αγκυλώσεις που αντιμετωπίζει και εξηγεί ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.