“Όλα τα παραπάνω δεν αποβλέπουν στο να μειώσουν τη σημασία των συμπερασμάτων για την Ελλάδα. Είναι σημαντικά, όχι τόσο γιατί υιοθετούν το ελληνικό και κυπριακό αφήγημα, αλλά γιατί στηρίζουν τρεις επιλογές: τον διερευνητικό διάλογο, την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, την επαναπροσέγγιση EE – Τουρκίας. Αποβλέπουν στο να κατανοηθεί το τι ακριβώς θέλει η Ένωση (πλειοψηφία κρατών-μελών) για την Τουρκία και μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φθάσει την πολιτική της. Να διαβάζουμε δηλαδή σωστά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην καταλήγουμε σε απαξιωτικές θεωρήσεις για την πολιτική της, αλλά ούτε και να έχουμε ψευδαισθήσεις για τα όριά της.” Γράφει ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.