Προσομοίωση οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου συνδιοργάνωσαν, από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2018, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το Athens EU Model Junior, εντάσσεται στις δραστηριότητες του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο πλαίσιο της φετινής διήμερης διοργάνωσης με θέμα την προσφυγική κρίση, 100 μαθητές από 25 σχολεία όλης της Ελλάδας, με τη βοήθεια των συνοδών καθηγητών τους έφεραν εις πέρας την δύσκολη “αποστολή” της προσομοίωσης δύο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων.

Οι μαθητές ανέλαβαν για λίγο ρόλο Επιτρόπων, Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών, συμβούλων των Υπουργών Εξωτερικών, αντιπροσώπων ΜΚΟ κ.ά. και αναζήτησαν βιώσιμες λύσεις τόσο για την διαχείριση του προσφυγικού, συνολικά, όσο και για την αντιμετώπιση μιας υποθετικής προσφυγικής κρίσης που ξέσπασε στην Ισπανία κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων.

Πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο της  προσομοίωσης αποτέλεσε η εξοικείωση  των μαθητών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,  το ρόλο και τις διαδικασίες τους και η εμβάθυνση  της γνώσης τους σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών, ενώ η διαδικασία  συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης,   συνεργασίας και ομαδικής εργασίας από τους μαθητές.

Η μαθητική προσομοίωση, σημειώνεται, πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα με την υποστήριξη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις και της εταιρείας CHRYSSAFIDIS.