Το Ερευνητικό Έργο PAVE – Προλαμβάνοντας και Αντιμετωπίζοντας τον Βίαιο  Εξτρεμισμό μέσω της Κοινωνικής Ανθεκτικότητας στα Βαλκάνια και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, δημιούργησε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο παρουσιάζει το θέμα και τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου. Αυτό το βίντεο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στο παγκόσμιο ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης και στους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, κυρίως εξετάζοντας τις γενεσιουργίες της αιτίες.

Δείτε το βίντεο εδώ.
Το Δελτίο Τύπου για τη συγκεκριμένη δράση είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά).
Το ερευνητικό έργο PAVE έχει διάρκεια τριών ετών και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα – πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020.