Άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη, με τίτλο “Πολιτικός και Κοινωνικός Κατακερματισμός” φιλοξενείται στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”.

Όπως αναφέρεται στο κείμενό του:

“Τα τελευταία τριάντα χρόνια περίπου, n κατάργηση των οικονομικών συνόρων, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, έφερε μεγάλες ανακατατάξεις τόσο μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό των χωρών. Η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου στην περίοδο αυτή συνδέεται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση. Αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά και οι ανισότητες. Ηρθαν μετά η χρηματοπιστωτική κρίση και η μεγάλη ύφεση, κυρίως στην ευρωζώνη. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι μεταναστευτικές πιέσεις των τελευταίων χρόνων. Οσοι αισθάνονται αδύναμοι και προστάτευτοι σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών εγκαταλείπουν σταδιακά τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα. Και το κενό που δημιουργείται έρχονται να καλύψουν κυρίως εθνικιστές και ημαγωγοί με εύκολες και ανώδυνες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Ο πολιτικός και ο κοινωνικός κατακερματισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, σε κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες. Η νίκη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα και τολμηρές πολιτικές αλλαγές. Αλλιώς κινδυνεύει όχι μόνον το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά και η φιλελεύθερη δημοκρατία“.