“Δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι επιτακτικό να υπάρξει μιας αναθεώρηση της πολιτικής υγείας. Σημαντικό κομμάτι μιας τέτοιας προσπάθειας θα πρέπει να είναι και η αύξηση των πόρων που κατευθύνονται στο σύστημα δημόσιας υγείας.”

Γράφει ο Απόστολος Φασιανός σε άρθρο του στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.