Ο Σπύρος Μπλαβούκος γράφει για την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης, εξηγεί τον ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ, αλλά και ποια είναι τα ζητήματα εκείνα που καθυστερούν την ανάπτυξη μιας συνολικής, ουσιαστικής και αποτελεσματικής στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.